Wykaz wypromowanych doktorów:


1. dr Konrad Szocik – praca pt. „Współczesny ateizm filozoficzny i jego krytyka w filozofii tomistycznej” – Wydział Filozoficzny UJ – obrona rozprawy doktorskiej: wrzesień 2013 r.


2. dr Wojciech Golonka – praca pt. „Le réalisme thomiste de Gilbert K. Chesterton (1874-1936). Portrait philosophique d’un écrivain”– Wydział Filozoficzny UJ – obrona rozprawy doktorskiej: wrzesień 2013 r.